Bestuurder

ABRI is een kleine stichting, met grote daadkracht. Wij zijn er voor mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders/verzorgers, verwanten en belangenbehartigers.

Activiteiten en nieuwe initiatieven worden voortvarend opgepakt door de twee coördinatoren en een beleidsadviseur. Ook werken er veel vrijwilligers bij ABRI.

Alle activiteiten worden gefinancierd op basis van gemeentelijke subsidies, fondsen en donaties.

Regelmatig wordt er door externe partijen een beroep gedaan op hun expertise en enthousiasme, en nooit tevergeefs. De gemeente betrekt ABRI steeds vaker bij beleidsontwikkelingen. Zelfs landelijke tv-programma’s weten ABRI te vinden wanneer zij een item willen maken over verstandelijk gehandicapten.

Bestuur zoekt twee nieuwe leden

De dagelijkse leiding en activiteiten zijn in handen van de twee coördinatoren. Zij krijgen ondersteuning van een beleidsadviseur.

Daarnaast heeft ABRI een bestuur, dat eindverantwoordelijk is voor het ontwikkelen van het beleid en voor de financiën. Het bestuur is tevens werkgever van de twee coördinatoren. Op dit moment bestaat het bestuur uit 3 leden. Voor de vervanging van een van de leden en uitbreiding van het bestuur komen wij graag in contact met 2 kandidaten.

Rol van het bestuur

Stichting ABRI is een actieve organisatie met twee professionele coördinatoren en vele betrokken vrijwilligers. Het bestuur is betrokken, en laat tegelijkertijd ruimte voor de coördinatoren om hun werk naar eigen inzicht in te richten.

Taken van het bestuur

Als bestuurder ben je het aanspreekpunt voor de coördinatoren, en sta je hen met raad en daad terzijde. Je denkt mee over de koers van ABRI en over het antwoord op maatschappelijke ontwikkelingen die voor ABRI van belang zijn. Je onderhoudt de relatie met de gemeente, doet subsidieaanvragen en legt verantwoording af over de verkregen subsidie.

Het bestuur komt 6x per jaar bijeen in het pand van ABRI op de Wagenmakerbaan 51 in Almere. De bestuursvergaderingen worden bijgewoond door de twee coördinatoren.

Profiel bestuurslid

We zijn op zoek naar bestuurders die:

  • Affiniteit hebben met de doelgroep
  • Een relevant netwerk hebben in Almere
  • Visie hebben en creatief kunnen denken
  • Vooral kansen zien ipv problemen
  • Kunnen samenwerken met vrijwilligers die met passie hun werk doen
  • Gezien de samenstelling van het huidige bestuur naar bestuursleden met expertise op de gebeid financiën en ambtelijk secretariaat

Meer informatie

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Ellen Botman PhD, bestuursvoorzitter ABRI, telnr. 06 11 36 00 13. Enthousiast geworden? Stuur je sollicitatiebrief en C.V. naar martha@stichtingabri.org

© Copyright All Rights Reserved - Stichting ABRI