Vrijwilliger zijn bij Stichting ABRI

ABRI is blij met iedereen die haar of zijn steentje wil bijdragen voor mensen met een verstandelijke handicap. Net als ieder mens heeft deze groep behoefte aan een gezellige invulling van hun vrije tijd. Het enige verschil is dat zij soms een steuntje in de rug nodig hebben.

Wat heeft ABRI u te bieden?

In de eerste plaats erg veel voldoening in de taak waar u zich het meest thuis voelt. U kunt er verzekerd van zijn dat de groep waarvoor ABRI zich inspant u dankbaar is voor uw aandacht en zorg die u aan hen besteedt.
U doet de werkervaring op met de doelgroep en heeft contact met collega’s en wij bieden de mogelijkheid om uw kwaliteiten en capaciteiten in te zetten.
U kunt terugvallen op deskundige begeleiding bij de activiteit.
Wij bieden een gezellige werksfeer en hopen dat ook u daar uw aandeel in heeft.
U haalt veel voldoening uit het werken met onze doelgroep.

Vrijwilligerstaken

Vrijwilligers begeleiden een activiteit op de locatie, al naar gelang hun ambitie. Vrijwilligers worden ondersteund door de coördinator van de activiteit ter plaatse. Zij worden soms ingezet voor incidentele klussen en leggen verantwoording af aan de coördinator van de activiteit.

Voorbeelden van activiteiten

  • Brandweerdag (Uitnodigingen versturen 1x per jaar en aanmeldingen bijhouden)
  • Oudercontact (contactgroep voor ouders van kinderen met een beperking)
  • Freeweelers vakantieweek (zomer) 18+ (Voorbereiden vakantie, begeleiding tijdens vakantie)
  • ABRI Soos (1x per maand gezellig bij elkaar komen begeleiden)
  • Time Out Disco (1x per maand op vrijdagavond begeleiding en meefeesten)
  • Politiek panel G-Kracht (Lid van panel begeleiden als (buddy) SAM)
  • Zeilen (Voorbereiden, begeleiding tijdens het zeilen)

Vrijwilligershandboek

Bekijk het vrijwilligershandboek

Aanvraagformulier voor Vrijwilliger bij ABRI

 

© Copyright All Rights Reserved - Stichting ABRI