Activiteiten van ABRI

ABRI organiseert een groot aantal activiteiten voor mensen met een verstandelijke handicap, hun ouders/verzorgers en verwanten.
Een overzicht van onze aankomende activiteiten:

Participatie en integratie

WMO in de praktijk

Recreatie en vrije tijd

Belangenbehartiging

  • Algemeen
  • Faciliteren van andere organisaties
  • Platform Aangepaste sporten

Voorlichting

Beleidsontwikkeling

  • WMO breed overleg + samenwerking met andere organisaties
  • Nieuwe beleidsontwikkelingen
  • Disability Studies in Nederland (DSiN)

Overige activiteiten

  • Bestuur ABRI
  • Begeleiden stagiaires
  • Bestuur gebouw “De Hoek”

© Copyright All Rights Reserved - Stichting ABRI