Medewerkers van Stichting ABRI

Stichting ABRI heeft 2 vaste medewerkers met daarnaast veel vrijwilligers.
Vaste medewerkers zijn een coördinator, een projectcoördinator en een activiteiten begeleider.

Coördinator
Marjan Heidstra
 
Projectcoördinator
Ingrid Thijs
 

Marjan

Door het krijgen van een zoon met Down syndroom kwam zij in een wereld terecht die zij niet kende maar haar wel ging boeien. Oorspronkelijk komt zij uit de modewereld en runde een confectiebedrijf in Almere. Toen haar zoon 3 jaar oud was kwam zij in aanraking met de ouderverenigingen en werd daar actief in de belangenbehartiging. Van daaruit zijn er veel activiteiten gestart in Almere.

Marjan is vanaf de start betrokken bij de stichting ABRI. 25 jaar geleden waren er nog geen voorzieningen en activiteiten in Almere. Eigenlijk pakt zij alles aan wat met de doelgroep te maken heeft en waar een uitdaging in zit. De doelgroep lag en ligt haar na aan het hart en dat zal wel haar leven lang wel zo blijven.

Ingrid

Ingrid is vanaf 2005 als bestuurslid bij Stichting ABRI betrokken. In januari 2008 is zij haar werkzaamheden als projectcoördinator gestart.

Ingrid is daarvoor ruim 12 jaar werkzaam geweest bij het maatschappelijk werk als secretaresse. Maar na het behalen van haar diploma projectmanagement heeft zij haar secretaresse vak vaarwel gezegd. Zij begeleidt nu met veel plezier verschillende projecten binnen ABRI.
Ingrid vindt het heel belangrijk dat er voor iedereen plaats is binnen onze maatschappij. Zij vindt het fijn om een steuntje in de rug te zijn waardoor meedoen en je doel behalen iets makkelijker wordt.

© Copyright All Rights Reserved - Stichting ABRI