Bestuur van Stichting ABRI

Het bestuur van de stichting ABRI is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het beleid en voor de financiën en heeft tevens een uitvoerende taak. Het bestuur vergadert 8 à 9 keer per jaar.

Een bestuurslid neemt zitting in het bestuur voor de duur van drie jaar. Daarna is hij/zij aftredend en kan wederom voor de duur van drie jaar benoemd worden.

Voorzitter

Jannie Lammers

Secretaris

Derrick van Putten

Penningmeester

Michiel de Beer

Fondsenwerving

Open vacature
Mocht u interesse hebben in deze functie neem graag contact met ons op.

Website en communicatie

Henry Tijken

Algemeen bestuurslid

Otto Verwer

© Copyright All Rights Reserved - Stichting ABRI