Bestuur van Stichting ABRI

Het bestuur van de stichting ABRI is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het beleid en voor de financiën en heeft tevens een uitvoerende taak. Het bestuur vergadert 8 à 9 keer per jaar.

Een bestuurslid neemt zitting in het bestuur voor de duur van drie jaar. Daarna is hij/zij aftredend en kan wederom voor de duur van drie jaar benoemd worden.

Voorzitter

Ellen Botman

Secretaris

Clemens Blaas

© Copyright All Rights Reserved - Stichting ABRI