Over ABRI

Geschiedenis

Sinds 1988 organiseert de stichting ABRI (Almeerse Belangengroep voor Recreatie en Integratie verstandelijk gehandicapten) activiteiten voor mensen met een verstandelijke handicap, hun ouders/verzorgers, verwanten en belangenbehartigers. De stichting ABRI is als werkgroep gestart in 1987. Zij is ontstaan uit verschillende organisaties die op het terrein van toen nog “Geestelijk Gehandicapten” werkzaam waren. Op 14 augustus 1995 is de stichting ABRI officieel opgericht.

Doelstelling

De stichting ABRI heeft als doelstelling: het ondernemen en bevorderen van activiteiten ten behoeve van mensen met een verstandelijke handicap, hun ouders/verzorgers en verwanten.
Wij beschikken over zelfstandige huisvesting in gebouw “De Hoek” in Almere Stad. ABRI wordt gesubsidieerd door de gemeente Almere. Door giften van particulieren, sponsoren en fondsen kunnen wij onze activiteiten blijven organiseren.

ABRI als spin in het web

De stichting ABRI is als het ware een spin in het web. ABRI is wendbaar, kan en wil snel reageren op vragen die leven bij de doelgroep en hun belangenbehartigers. ABRI doet graag mee bij nieuwe initiatieven, wil kennis delen en meedoen met activiteiten die de participatie van de doelgroep bevorderen. ABRI denkt graag mee bij nieuwe ‘beleids’-ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector. Daarnaast leveren wij een bijdrage aan eenmalige evenementen en vernieuwende en uitdagende projecten. Samenwerking staat bij ons hoog in het vaandel.

© Copyright All Rights Reserved - Stichting ABRI